Je hebt een klacht. Wat nu?
Alle VBAG-zorgverleners zijn aangesloten bij een geschillencommissie. Ze doen er alles aan
om jou op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat je
ergens niet tevreden over bent. De VBAG adviseert je de kwestie eerst met je therapeut
te bespreken.

Misschien is er sprake van een misverstand en kom je er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt. Is het moeilijk je ongenoegen mondeling te uiten? Probeer het je therapeut dan schriftelijk voor te leggen.

Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen. Meestal lost een goed gesprek met je therapeut jouw onvrede of klacht op.

Het is mijn doel is om jou de best mogelijke behandeling te geven. Het kan natuurlijk gebeuren dat je niet tevreden bent.
Mocht er onverhoopt sprake zijn van ontevredenheid of een klacht, dan nodig ik je van harte uit om hierover met mij in gesprek te gaan.
Neem telefonisch contact met mij op of stuur een berichtje, dan maken we een afspraak om de klacht te bespreken.

Als jullie er samen niet uitkomen
Voel je je niet in staat de kwestie te bespreken met je therapeut, laat de situatie dit niet toe
of kom je er samen niet uit? Dan kun je kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris
inschakelen. Deze ondersteunt je bij het formuleren van jouw klacht of onvrede en bij het
onderzoeken van oplossingen. Samen met jou wordt gekeken naar de mogelijkheden om
gehoor te vinden voor jouw klacht. Je klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. 

Indien dit niet tot een gewenste uitkomst leidt, kan de klacht worden voorgelegd aan een geschillencommissie. Hieraan zijn kosten verbonden.