Iedereen wil graag een gezond lichaam en een sterke geest.

Uiteraard bestaat de mens niet alleen uit een fysiek lichaam maar ook onze mentale en geestelijk gesteldheid en de manier waarop je in het leven staat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Lichaam en geest bezitten een zelfgenezend vermogen. Uitgangspunt bij een behandeling is het zelfgenezend vermogen te ondersteunen.

 

Om de conditie van het lichaam te testen wordt bij het eerste consult de pH- waarde van de urine getest om zo de mate van verzuring in het lichaam vast te stellen. Vervolgens wordt naar aanleiding van de bevindingen een leefstijl en of voeding advies gegeven.

 

BIO – PSYCHO – SOCIAAL Kinesioloog

Door middel van spiertesten gaat een kinesioloog op zoek naar een onbalans in het lichaam.
Om de balans in het lichaam te herstellen, zijn er verschillende manieren / technieken van corrigeren.

De gezondheidstriade waarmee gewerkt wordt:

Chemie: Fysiologie, stofwisseling, mentaal beleven, willen, bewustzijn.

Psyche : Onderbewustzijn, emoties, gevoelens.

Sociaal : Structuur, onze botten, organen, spieren en gewrichten en onze denkstijl.

 

De drie vlakken vormen het evenwicht van de mens.

Is dit in balans, dan kan je optimaal functioneren, binnen je eigen mogelijkheden. 
Alles wat je als mens meemaakt moet op alle drie de vlakken verwerkt worden. Wordt één vlak overbelast, dan zal er op de andere vlakken gecompenseerd worden. Dit kan fysieke en/of mentale problemen geven en als de onbalans langere tijd aanhoudt kan er een ziekte ontstaan. Als we de balans herstellen wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam weer gestimuleerd. 

Er wordt gezocht naar natuurlijke preparaten die deze disbalans kunnen opheffen en het zelfgenezend vermogen weer activeren. In de tussenliggende periode tot de volgende behandeling worden deze middelen gebruikt, om tot een duidelijke verlichting van het klachtenbeeld te komen.
Bij het vaststellen van de juiste medicatie is het van belang om de middelen die er al gebruikt worden mee te testen. Ik verzoek u dan ook deze middelen mee te brengen.

Indien men het advies opvolgt, zien we dat het regeneratie vermogen in de cellen weer geactiveerd kan worden, zodat er een goed resultaat behaald kan worden. Afhankelijk van de ernst en de aard van uw klachten is er gemiddeld na 3 tot 5 behandelingen een goed resultaat te zien. Voor volwassenen duurt het 1e consult ongeveer 1,5 uur, vervolgbehandeling 1 tot 1,5  uur. Kinderen 1 tot 1,5 uur.

Deze werkmethode is complementair en kan zeer goed naast de reguliere geneeswijze worden toegepast. Aanvullende en ondersteunende middelen zijn niet bedoeld om uw bestaande reguliere medicatie te vervangen. Het spreekt voor zich dat u bij ernstige klachten uw arts of specialist dient te raadplegen, u kunt ook doorverwezen worden naar een arts of specialist.

Kanker

In een stressvolle periode in ons leven, zoals bij kanker is het van belang om het lichaam en geest extra ondersteuning te geven voor een zo goed mogelijk resultaat.  

Care-ForYou Complementair by kanker, is een onderdeel van Gezondheidscentrum De Horizon Natural Health & Care.

Hier kun je voor specifieke ondersteunende behandelingen terecht. www.care-foryou.nl

Heb je vragen over een compleet behandelplan, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

dory@care-foryou.nl